artcenter.hu

INTERART Alapítvány

 

Az Alapítvány célja olyan művészeti programok, kiállítások, fesztiválok, megbeszélések és kutatómunkák támogatása, melyek segítik egyrészt a hátrányosabb helyzetű országok művészeinek bekapcsolódását a nemzetközi kulturális közéletbe, másrészt elősegítik az országok közötti kulturális kapcsolatok fejlődését, sokrétűségét, és segítik azokat az egyéni kezdeményezéseket, melyek a fenti cél megvalósulását lehetővé teszik.

 

Ezen cél az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/ pontjában írt, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek közül az 5. pont alatt szereplő kulturális tevékenységnek minősül.

 

Az Alapítvány adatai:

Név:  INTERART Alapítvány

Székhely: 1031 Budapest, Ányos út 8. 

Postacím:  1037 Budapest, Verhovina utca 4.

Adószáma:  18014682-1-41

Nyilvántartási szám: 3258

Számlaszám: 11703006-20479875